ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์...จำเริญ รัตนะ

 ปิดตำนาน

 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่ยาวนาน

 

 

18 ปี .....

บนเวทีทางโทรทัศน์ เกินความคาตหมายของชีวิตที่คิดไว้ ถึงเวลากับการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่กำหนดไว้

 

 ขออภัยกำลังปรับปรุงเว็บไซค์

Visitors: 7,508